پیام های مهربانی

تحسین درست مهربانی و تواضع چگونه است؟

اینکه ما مهربانی را تحسین می‌کنیم خوب است، به شرطی که بیش از آنکه دوست داشته باشیم مهربانی ببینیم، به دیگران مهربان باشیم. اینکه ما تواضع را تحسین می‌کنیم خوب است، به شرطی که بیش از آنکه دوست داشته باشیم تواضع ببینیم به دیگران تواضع کنیم؛ و الا ما درکی از مهربانی و تواضع نداریم

درج نظر

حق با شخصیت ها شناخته نمیشود…
حق را بشناس تا شخصیت هارا بشناسی.

درج نظر

انسان های مهربان مثل گل های نقاشی اند،
نه انتظار باران دارند، نه دلهره چیده شدن،
دائمی اند.

درج نظر

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ با هیچ مپیچ

دانی که پس از مرگ چه باقی ماند
عشق است و محبت است و باقی همه هیچ……مولانا
.

درج نظر

سالهایه بسیاری را گاهی با اندوه و گاهی با شادی گذراندیم
اما گذراندیم…
خیلیامون درد داشتیم،خیلیامون غم داشتیم..اما قرار نیست دردوغم سریالی دنباله دآر باشه
ساله جدید میادو به همراهش هزاران شادی و هزاران خبره خوش میاره
فقط کافیه تو ساله جدید به درستی چشمامونو بشوریمو واضحتر به زیبایی ها و قشنگیهایه دنیا و رحمتهایه الهی بنگریم.
تو ساله جدید با خودت بگو:امسال ساله منه،ساله شادی کردن و شاد بودنه من،
با خودت تکرار کن :این منم ک با توکل به خدا امسالمو با اتفاقات و رویدادهایه خوش رقم میزنم
هرروز رو به آسمون بگو:شادی حقه زندگیه منه و هیچ کس و هیچ اتفاقی نمیتونه اونو از من بگیره حتی دنیا و سختیاش
زندگیرا ساده بگیریم…بهارتون پر از شکوفه هایه شادی
امسالتو خودت رقم بزن دوسته مهربانه من

درج نظر

ﺍﮔﺮ می خوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ٬حالت را به حال دیگران گره نزن٬ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ …
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ..
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ چقدﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ! ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮﺱ ﮐﻨﯽ، ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ. ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺳﺮﺍﻍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ. ﺩﺭ ﺍین صورت ﯾﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ می شوند ﻭ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ می کنند! ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ، به رﺍﺣﺘﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺸﺎﻥ ﮐﻦ …
ﺍﯾﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎن هاﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ! ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﺎﺋﯿﺪ.. ﺁن ها ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ..
گویا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺁن ها ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯼ..
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺱ ﺩﺭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺍﺿﯿﺸﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ..
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ..

درج نظر

سلام آقای عطارزاده ی عزیز…
پیشاپیش عیدتون مبارک !!
سالتون پراز عطر بهار و لحظه هاتون سبز،سبز،سبز…
و باکلی آرزوهای خوب.
راستی رمز ورود ام درست شد ..بلاخره تونستم وارد سایت بشم.

درج نظر

عید است ولی بدون او غم داریم
عاشق شده ایم و عشق را کم داریم
ای کاش که این عید ظهورش برسد
اینگونه هزار عید با هم داریم.

“اللهم عجل لولیک الفرج”
سال نو مبارک..

درج نظر

ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﺩﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ…
ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ…
ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﺪﻭممون ﺍﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﯿﺎﺩ…
ﺍگرم اﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ…
ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ…
ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ وﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ…
ﺩﻋﺎ کنیم هیچکی ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻪ…
ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ…
دعا کنیم عزیزانمون در سلامت کامل باشن…
اگرم کسی عزیزش رو از دست داده روحش شاد باشه…
ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻪ…
و ﺩﻋﺎ کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشه…

درج نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

من مـادرم را، همیشه، دوست دارم

صدق اللّه العلی العظیم
اما بعد …

ای بـهـار ۹۴ ،

می دانم که مادرت را دوست داری،

و می دانیم ، طبیعت مادر توست.

و ما از همان عالم ، عهد و پیمان بستیم که مادر مهربانان را، بله ، مادرمان را دوست داریم.
و این انس ، عشق و محبت از جنس هو النور و الطیف است.
بدان ما ، تو را نیز، دوست داریم، اما حال ما، بی مـادریم . . .
و واقعا نمی توان این واقعیت را پنهان کرد.
و آن مادر ۱۸ بهاری ! هست مادر تمام ما . . .

ای زیبا ، بـهارم…

یک خواهشی هم از تو داریم!

تو نیز ، بجای من و دیگر بزرگان و دوستان مرحوم و مرحومه و برادران و خواهرانم و آن تنها زنده پـدر جوان مهربان …

حتما میروی مدینه ، خودت می دانی… ، سر قبر و مزار بی نشان… رفتی، البته تا زمان … ، بله… ، بارانی کن ، و آن بانوی مظلومه را لطیفانه ببـو و ببوس . . . !

و بازتابش را با نسیم لطیفت به صورت و قلبمان هدیه کن . . .

منتظرت هستم.

من دعا کردن بلد نیستم اصلا خامه ی خیال دعا کردن را نمی دانم
فقط به ذات و معنی کلمه دعا ، دعا میکنم که خودادعیه دعا، برایم و برایمان و برای همه منتظران و مستمندان دعا ،دعا کند. به حق دل های شکسته و بغض و اشک مظلوم …

درج نظر
صفحه 2 از 1112345...10...قبلی »
به کجا نظر کنم
پیامبر
wikichavoshi
ایفه
afagraphy.com
آپارات
davat
badiha
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Publisherid&Code=298446&pageIndex=1&pageSize=10
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 115
  • بازدید هفته: 8,327
پیک موتوری
telegram-logo2-
photo_2015-09-15_07-42-54
fathers