پیام های مهربانی

ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎهی بود که ﻭﺯﻳﺮﯼ داشت که همیشه ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﺮﯼ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ می‌افتاد، ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺑﺎﺩﺷﺎﻩ می‌گفت: «ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ!» ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ چاقو ﺑﺮﻳﺪ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮔﻔﺖ: «ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺳﺘﺖ ﺣﻜﻤﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ!»
ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻨﺪﯼ ﺑﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ که ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁن رﻭﺯ ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﺭ ﺭﻓﺖ، ﻭﻟﯽ این بار ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻮﺩ. ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﺪﻩ‌ﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﻣﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ خواستند ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍﻳﺎﻧﺸﺎﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻛﻨﻨﺪ. ﻭﻟﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ کردن، ﻣﺘﻮﺟﻪ شدند ﺩﺳﺖ پادشاه ﺯﺧﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﺺ می‌خواستند. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ پادشاه ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ کردند. ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ پیش ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻗﻀﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: «ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺣﻜﻤﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ!»
ﻭﺯﻳﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: «ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﺭ ﻣﯽﺁﻣﺪﻡ ﻭ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ می‌شدم.»

درج نظر

طبق گفته عکاس شیرماده پس از شکار آهو و شروع به خوردن آن متوجه می شود که شکارش باردار بوده است.بلافاصله از خوردن شکار دست بر میدارد و سعی می کند بچه را به شکم مادر برگرداند.پس از نا امید شدن از تلاش و اطمینان از مرگ بچه آهو، آن را آرام با دهانش بر میدارد و در کنار جسد مادرش می خواباند.او مدتی کنار آهو و بچه اش می نشیند و نظاره گر آنها می شود و سپس کمی آنطرف تر دراز کشیده و استراحت می کند.عکاس در ادامه می گوید که حدود سه ساعت از خوابیدن شیر گذشت و ساکت بودن و بی حرکتی آن او را به شک انداخته بود تا اینکه دل را به دریا زد و به سمت شیر رفت.

با رسیدن به شیر متوجه میشود که او مدتهاست در اثر فشار روحی سکته کرده و مرده است!!!

عکس ها در اینجا

درج نظر

من خودم را زندگی میکنم
و برایم مهم نیست چگونه قضاوت می شوم …
چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟
آنها حتی پشت سر خدا هم حرف می زنند…!!!!

درج نظر

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام
بی شک روزتولد شما برای آنها که دوستتان دارند روز زیبایی است خواستم بدانید این روز برای من هم بسیار زیباست . تولدتان مبارک

درج نظر

سلام حسین جان. تولدت مبارک
ان شاءالله همیشه سربلند و سرزنده باشی… و عاقبت به خیر

درج نظر

به نام مهربانترین مهربانان
سلام بر شما
سپاس بیکران خداوند مهربان را که توفیق دوستی با شما عزیز را به من ارزانی داشت.
از شما مهربان ممنونم ،که بنده حقیر را قابل دانستید و به این محفل صمیمی ومهربانانه دعوت نمودید.
بهترین ها ارزانی شما و دوستان عزیزستان باد.

درج نظر

امروزآخرین جمعه مهراست
ولی تو همیشه مهربان باش…
سازت اگر عشق بنوازد
همه خلقت خواهند رقصید
زبانت اگر شیرین باشد
همه پروانه ها گرد تو خواهند آمد
قلبت دریای رحمت باشد
همه در آن جا خواهند گرفت
پس عشق را بنواز
با زبان دلت بخوان
و با قلبت پذیرا باش
مهرت زیبا…..
پاییزت عاشقانه…..
❤️

درج نظر

سلام امیدوارم همیشه مثل گذشته در آینده نیز موفقیت های فراوانی داشته باشی .

درج نظر

درهر”من”ظلم جاری است
درهر”ما”صلح”جاری است
درهر”ظلم”کمیت ارتقاءمی یابد
درهر”صلح” کیفیت”ارتقاءمی یابد

درهر”کمیت”عقل جاری است
درهر”کیفیت” عشق جاری است
درهر”عقل”من ارتقاءمی یابد
درهر”عشق”ما ارتقاءمی یابد

درهر”من”جزء جاری است
درهر”ما”کل جاری است
درهر”جزء”فرد ارتقاءمی یابد
درهر”کل”جمع ارتقاءمی یابد

درهر”فرد”خود جاری می شود
درهر”جمع”خداجاری است
خود”کثرت” را نمایان می کند
“خدا”وحدت را نمایان می کند

انجا که”حلقه وحدت”جاری می شودحرکت از:
“کثرت”به”وحدت”
“من”به”ما”
“ظلم” به “صلح”
“کمیت” به”کیفیت”
“عقل” به ” عشق”
“جزء” به ” کل”
“فرد”به “جمع”
و
“خود” به ” خدا” خواهد بود….
پس شاید:
گرحلقه زنیم بردر دوست
این حلقه همان اوست که اوست

درج نظر

بسم الله الرحمن الرحیم
از خداوند ممنونم که در چنین روزی فرشته ای بنام تو آفرید تا من را به اوج خوشبختی و سعادت برساند نمی دانم در چنین روزی به شما باید تبریک گفت به مادر بزرگوارتان به خودم یا به خدا ،
روز تودلت بهانه ای است که بگویم هیچ گاه نمی توانم شکر گزار نعمت وجودت باشم . تولدت مبارک ای مهربان، صمیمی و ای سر شار از صفات زیبای فرشته ها .

درج نظر
صفحه 7 از 10« بعدی...56789...قبلی »
لبخند
پیامبر
wikichavoshi
ایفه
afagraphy.com
آپارات
davat
badiha
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Publisherid&Code=298446&pageIndex=1&pageSize=10
سبد-خرید-2
  • کاربران حاضر: 4
  • بازدید امروز: 881
  • بازدید هفته: 5,078
مهربانان
635291015814025981-225x300
photo_2015-09-15_07-42-54
fathers