پیام های مهربانی

همین خوبه که عطر تو هنوز میپیچه تو دنیام
همین خوبه که تو هستی تو این لحظه که من تنهام
مثه رویاست که دستاتو هنوز میشه نوازش کرد
که میشه تویه این بن بست دوباره با تو سازش کرد
برام عادت شده اینکه
تو باشی تویه هر لحظم
به این احساس رویاییم
همیشه عشق میورزم
برام عادت شده اینکه تو باشی تویه هر لحظم
به این احساس رویاییم همیشه عشق میورزم
هنوزم تویه تنهایی واسه عشق تو میمیرم
تو وقتایی که دلتنگی منم بدجور دلگیرم
برام بسه که میتونم دوباره پیش تو باشم
همون لحظه که گم میشم تو آغوش تو پیدا شم
برام عادت شده اینکه
تو باشی تویه هر لحظم
به این احساس رویاییم
همیشه عشق میورزم
برام عادت شده اینکه تو باشی تویه هر لحظم
به این احساس رویاییم همیشه عشق میورزم
برام عادت شده اینکه
تو باشی تویه هر لحظم
به این احساس رویاییم
همیشه عشق میورزم

درج نظر

خداحافظ ! دگر کاری ندارم
گذشتم از تو اصراری ندارم

نباشد با تو پیوندم به مهری
برای ماندن اجباری ندارم !

نمی خواهی مرا ؟ بسیار عالی !
نمی خواهم تو را عاری ندارم

رها گشتم از آن عشق دروغین
رفیق مردم آزاری ندارم …

چو مرغی از قفس آزاد گشته
به پیش روی دیواری ندارم

چه شادم ! عاقبت آزاد گشتم
غمی چون نیست ؛ غمخواری ندارم

گذشت آن روزهای بغض و اندوه
بدان ! شوقی به دیداری ندارم

دلم دنبال عشق دیگری نیست !
دلی دارم ….وَ دلداری ندارم !

درج نظر

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ :
..ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!…ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!..ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!…ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !!…ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ !!…ﮔﺎﻫـــــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ !!…ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!…ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕــــــــﻮﯾﻢ :ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ ” ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ !!…”ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ !!…ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ !!…ﺍﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ..ﻣـــــــــــــﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ !!…ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ…
خـــدایا…

✔ بابت↯
هر شبى که بى شکر سر بر بالین گذاشتم

✔بابت ↯
هرصبحى که بى سلام به تو آغاز کردم

✔بابت↯
لحظات شادى که به یادت نبودم

✔بابت ↯
هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبت دادم

✔ بابت↯
هر گره که به دستم کورشد و مقصر تو را دانستم

مرا ببخش

کمکم کن که بفهمم، توکنارمنى نه رو به روی من….

درج نظر

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ:ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺳﮑﻬﺎﻣﻮ ﺑﺒﯿﻨﯽ؟
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ:ﺑﻠﻪ.
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺩﻭﯾﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻋﺮﻭﺳﮑﻬﺎﺷﻮ ﺁﻭﺭﺩ،ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻧﻤﮏ ﺑﻮﺩﻥ
ﺩﺭﺑﯿﻦ ﺍﻭﻧﺎ
ﯾﮏ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺑﺎﺭﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﮐﺪﻭﻣﺸﻮﻧﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ؟
… ﻭ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ:ﺣﺘﻤﺎ” ﺑﺎﺭﺑﯽ.
ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺪ
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﻪ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ
ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:ﺍﯾﻨﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ
ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ:
ﺁﺧﻪ ﺍﮔﻪ ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ،
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ …

درج نظر

مهربان برادرم
همیشه باش

درج نظر

سبز ترین خاطرات ازآن کسانیست که ، در ذهنمان عاشقانه دوستشان داریم

تولدت مبارک

درج نظر

گل باغ بهشتی…

درج نظر

“تو” آن نیستی که به یادت بیاورم
“تو” آن همیشه ای که به یادم می مانی . . .

درج نظر

سرکارخانم سلیمانی همکارخوب ومهربانم
به یمن آمدنت هزاران ستاره در آسمان دلم خندید
تنها برای تو که اولین و آخرین حکایت بی انتهای دوستی هستی
مینویسم که به یادت هستم
و هزاران شاخه گل مریم را در روز تولدت تقدیمت میکنم
پیشاپیش
تولدت مبارک

درج نظر

سلام
جناب آقای محمودهمتی موفقیت شما را دربرگزاری فراخوان های متعدد که نشان از تلاش ،همت وتجربه بسیارسنجیده شماست تبریک می گویم..آرزوی سلامتی وسربلندی شما را دارم.

درج نظر
صفحه 8 از 10« بعدی...678910
قفل
پیامبر
wikichavoshi
ایفه
afagraphy.com
آپارات
davat
badiha
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Publisherid&Code=298446&pageIndex=1&pageSize=10
سبد-خرید-2
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 911
  • بازدید هفته: 5,108
مهربانان
635291015814025981-225x300
photo_2015-09-15_07-42-54
fathers