آشنای با هنرمندان

لیلا شاهنجرینی

نقاش ، گالری گردان ، مدرس شیوه های تولید آثار هنر

 • مدارک ودوره ها
 • نفر اول کشوری نقاشی کهکشان جشنواره فضا تبریز
 • فر دوم پژوهش هنر تهران
 • نفر اول نقاشی در استان قم
 • گواهینامه پایان دوره آموزشی بهزیستی سال
 • نفر برتر در مجله اشتراک نجوم ۱۳۹۴

 

 • نمایشگاه

۱۳۸۵                                                                

 • برگزاری نمایشگاه عاشورایی فرهنگسرای خاتم ۱۳۸۵

                                               ۱۳۹۷

 • شرکت در نمایشگاه طعم رنگ ها نگارخانه آتشزاد خرداد ۱۳۹۷
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی انفرادی نگارخانه یاسمین مجازی خرداد ۱۳۹۷
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی نگارخانه اریک مرداد ۱۳۹۷
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی نگارخانه اریک بهمن ۱۳۹۷
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی کودک و نوجوان بهمن ۱۳۹۷
 • شرکت در نمایشگاه نقاشی دودل آرت نگارخانه هنر ایران ۱۳۹۷
 • شرکت در نمایشگاه نقاشی خانه هنرمندان البرزشهریور ۱۳۹۷
 • شرکت در نمایشگاه نقاشی موزه هنرهای معاصر فلسطین شهریور ۱۳۹۷
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی جزیره کیش خرداد نگارخانه میکا ۱۳۹۷
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی نگارخانه آیه دانشگاه سوره ۱۳۹۷
 • شرکت در نمایشگاه نقاشی پرسه در هنر برج میلاد ۱۳۹۷

                                              ۱۳۹۸

 • برگزاری نمایشگاه نقاشی اصفهان سیتی سنتر سال ۱۳۹۸خرداد ماه
 • نمایشگاه نقاشی اصفهان سینی سنتر سال ۱۳۹۸خرداد ماه
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی نگارخانه برج آزادی شهریور ۱۳۹۸
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی میلاد رنگ ها آذر ماه سال ۱۳۹۸ برج میلاد
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی حضوری نگارخانه شرق سال ۱۳۹۸
 • برگزاری نمایشگاه انفرادی برج آزادی بهمن سال ۱۳۹۸

                                              ۱۳۹۹

 • برگزاری نمایشگاه نقاشی مجازی با عنوان مسیر رنگ ها نگارخانه یاسمین فروردین ۱۳۹۹
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی با عنوان رنگ امید اصفهان سیتی سنتر خرداد ۱۳۹۹
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی مجازی نگارخانه معرفت شهریور ۱۳۹۹
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی مجازی نگارخانه اریک  آبان ۱۳۹۹
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی نگارخانه معرفت آذر ۱۳۹۹
 • برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی ملی مجازی نگارخانه سیتی سنتر اصفهان ۱۳۹۹
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی شاخه نبات نگارخانه معرفت آذر ۱۳۹۹
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی مجازی نگارخانه بهارین دی ماه ۱۳۹۹
 • برگزاری نمایشگاه مجازی نگارخانه اریک بهمن سال ۱۳۹۹
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی روز پدر مجازی نگارخانه وسمه یزد  اسفند ۱۳۹۹
 • شرکت درنمایشگاه نقاشی مجازی با عنوان مهر نگار اسفند ۱۳۹۹

                                               ۱۴۰۰

 • برگزاری نمایشگاه نقاشی نگارخانه آبی ۱۴۰۰
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی نگارخانه فرشچیان با عنوان نبض هنر ۱۴۰۰
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی نگارخانه فرشچیان بل عنوان هوای هنر ۱۴۰۰
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی حضوری نگارخانه معرفت خرداد ۱۴۰۰
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی با عنوان رسم زیبا مجازی نگارخانه وسمه یزد تیر۱۴۰۰
 • شرکت در نمایشگاه نقاشی با عنوان انعکاس مهر۱۴۰۰
 • برگزاری نمایشگاه استانبول مجازی نگارخانه آرتز۱۴۰۰
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی با عنوان جادوی رنگ نگارخانه آبی شهریور ۱۴۰۰
 • برگزاری مسابقه مجاری ایثار نگارخانه آبی شهریور ۱۴۰۰
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی مجازی نگارخانه منوچهری و نگارخانه وسمه شهریور ۱۴۰۰
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی گروهی مجازی نگارخانه یزد وسمه دی ۱۴۰۰
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی استانبول حضوری ۱۴۰۰
 • برگزاری نمایشگاه مجازی نگارخانه شرق ۱۴۰۰
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی زمزمه هنر نگارخانه آیریک اسفند ۱۴۰۰

 

                                                   ۱۴۰۱

 • برگزاری نمایشگاه نقاشی با صدای پای رنگ ها مهرماه نگارخانه وسمه یزد ۱۴۰۱
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی باعنوان شهریار نگارخانه زرنا شهریور ۱۴۰۱
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی جزیره کیش نگارخانه نوگرا خرداد ۱۴۰۱
 • شرکت در نمایشگاه نقاشی قربان تا غدیر نگارخانه شهرستان فردیس   تیر ۱۴۰۱
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی مجازی نگارخانه نوگرا خرداد ۱۴۰۱
 • برگزاری نمایشگاه انفرادی نگارخانه یاسمین مجازی خرداد ۱۴۰۱
 • برگزاری جشنواره نقش و هنر  نگارخانه کهفی  شهریور ۱۴۰۱
 • برگزاری نمایشگاه هنر برای هنر نگارخانه اندیشه   بهمن ۱۴۰۱
 • برگزاری جشن نقش نگار مهربانی نگارخانه اندیشه اسفند ۱۴۰۱

                                               ۱۴۰۲

 • برگزاری نمایشگاه نقاشی جهان درون هنرمند نگارخانه بهارین تیر ۱۴۰۲
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی برج آزادی با عنوان دایره زندگی اردیبهشت ۱۴۰۲
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی برج آزادی با عنوان نقطه چین نگارخانه کافه گالری برج آزادی تیر ۱۴۰۲
 • برگزاری نمایشگاه ایران _مکزیک مجازی ۱۴۰۲
 • برگزاری نمایشگاه گروهی و انفرادی در نگارخانه اندیشه تیر ۱۴۰۲
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی حضوری بلغارستان ۱۴۰۲
 • برگزاری نمایشگاه مجازی هلند ۱۴۰۲برگزاری
 • نمایشگاه مجازی ترکیه ۱۴۰۲
 • برگزاری نمایشگاه حضوری نگارخانه فرشچیان با عنوان هفت شهر عشق ۱۴۰۲
 • برگزاری نمایشگاه حضوری نمایشگاه کودک و نوجوان با عنوان رویش هنر فرهنگسرای خاتم ۱۴۰۲
 • برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی به رنگ من برج آزادی شهریور ۱۴۰۲
 • برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی انار ایرانی شب یلدا ۱۴۰۲
 • برگزاری جشنواره مادران مهربان فرهنگسرای اندیشه ۱۴۰۲به مناسبت روز مادر
 • برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی مهراد مال بهمن ۱۴۰۲
 • برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسم بادعنوان آبی ایرانی ۱۸ اسفند
 • برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی ساحل نقره ای ۲۵ اسفند
 • گردآوری کتاب هنرهای تجسمی طلوع هنر
 • گردآوری کتاب هنرهای تجسمی مهر هنر
 • گردآوری کتاب هنرهای تجسمی پل طلائی به دنیای هنر
 • گردآوری کتاب هنرهای تجسمی هنر فرزان

 

 • تدریس نقاشی

۱۵ سال سابقه تدریس در مسجد سیدالشهدا منطقه ۱۸ تهران

مدرس نقاشی کودک و نوجوان در جهاد دانشگاهی استان قم ۱۳۹۲

 • نمایشگاه های مجازی
 • نگارخانه وسمه
 • نگارخانه شرق
 • نگارخانه منوچهری
 • نگارخانه نوگرا
 • دیگرفعالیتهای فرهنگی

همکاری با روزنامه های :

 • هنرمند
 • پیام آشنا
 • جام جم
 • سایه
 • مجله موفقیت
 • مجله تابنده

ارتباط با من        

ایتاhttps://b2n.ir/eitaalila

واتساپ نمایشگاه های حضوری https://b2n.ir/eitaalila2

گروه نمایشگاه های خارجی https://b2n.ir/whatsapplila

گروه کتاب ها هنریhttps://b2n.ir/whatsapplila2

گروه نمایشگاه های خارجیhttps://b2n.ir/.whatsapplila

کانال تلگرام https://b2n.ir/Telegramlila

گروه تلگرام https://b2n.ir/Telegramgroupplila

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

دکمه بازگشت به بالا