IMG_1883
پیامبر
wikichavoshi
ایفه
afagraphy.com
آپارات
davat
badiha
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Publisherid&Code=298446&pageIndex=1&pageSize=10
سبد-خرید-2
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 888
  • بازدید هفته: 5,085
مهربانان
635291015814025981-225x300
photo_2015-09-15_07-42-54
fathers
تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

مهربانی با  همسرو اقتصاد خانواده با اجرایی اقتصاد مقاومتی

940121

 خانم ظهیری معنی واقعی اقتصاد مقاومتی در متن زندگی چیست؟

اقتصاد مقاومتی یعنی کمتر استفاده کردن از کالای خارجی و هزینه خانوار را کم کردن، یعنی بهداشت، عدم وابستگی دارویی داشتن، اقتصاد مقاومتی یعنی این که مولد و تولید کننده باشیم، ولو درحد کاشت یک بوته گوجه فرنگی در بالکن خانه مان. اقتصاد چیزی غیر از مسئله تولید، عرضه، خرید و نگهداری نیست. اقتصاد معنای دیگری در یک کشور ندارد و به واسطه آن سرمایه های بهینه اقتصادی از مرحله تولید تا مرحله مصرف، نگهداری، تعویض و یا نو شدن کالایی که در اختیار است، پیش می رود که زنان در آن نقش بهینه ای دارند.

 بررسی نقش زنان در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

بحث نقش آفرینی زنان در اقتصاد مقاومتی نقش بی بدیلی است. زنان در رابطه با مدیریت درآمدها، هزینه کردها، مدیریت و هماهنگی با نحوه توزیع و تعمیم سبد خانوار، مهم تر از همه فرهنگ استفاده از امکانات موجود، خرید و هم چنین بالا رفتن تقاضاها و آستانه رضایت مندی در رابطه با تعمیم مایحتاج خانوار و نحوه رویکرد اجتماعی به اقتصاد، نقش بی تردیدی را ایفا می کنند. به طرزی که حتی فکر و سمت و سو و جهت دهی افکار مردان را نیز در این زمینه زنان عهده دار هستند. تبیین نقش  زنان تا حدی است که ما می توانیم در زمینه اقتصاد مقاومتی، کار فرهنگی، تبلیغاتی و سمت و سو دادن به نوع تقاضامندی زنان؛ از فکر و افکار و طراحی خودشان استفاده بکنیم تا نقش زنان را بیش از گذشته ببینیم.

درباره نقش زن در چیده مان ضروریات زندگی از بعد اقتصاد مقاومتی بگویید.

در این خصوص دو بحث است. کسانی که می توانند در نوع خرید و نوع نگهداری کالاها نقشی را در خانواده ایفا بکنند زنان تاثیرگذار هستند.  نخست؛ از آن جایی که زنان نیمی از پیکره جامعه هستند و تاثیرگذار روی نیمه دیگر جامعه، حال یا به عنوان همسر و یا به عنوان مادر در خانواده و دارا بودن نقش تربیتی، عاطفی و مهرورزی و یا به عنوان یک دختر که مطالبات اقتصادی خاص خود را در جایگاه فرزند و اختصاصی جنسیتی زنانه و دخترانه می تواند در خانواده داشته باشد، حتما و مطمئنا در فرهنگ سازی تقاضاها، مطالبات، کنترل و هدایت آن چه که به دست می آید به فرهنگ خانواده ها بستگی دارد. از همه مهم تر تربیت فکری، روحی، عاطفی و نقش آفرینی پسران است که به دست مادران به عنوان مولد و  تولید کننده اجتماعی سپرده شده است.

بخش دیگر این است که زنان ما خودشان تولیدکننده هستند. اگر در زندگی نامه و شرح حال زمان یک تورقی داشته باشید، خواهید دید که بخشی از چرخه اقتصادی خانواده ما توسط زنان خانواده چرخانده شده است. برای نمونه تولیدات صنایع دستی، قالیبافی ها، فرش بافی ها، نوع کارهای بافتنی، صنایع دستی تولید شده، همچنین تامین بسیاری از مایحتاج خوراکی با قیمت ارزان تر و پیوست آن بهداشت و سلامت بیشتر در محیط خانواده، سفره آرایی ها، خانه آرایی ها همه به دست زنان ما سپرده شده است.

 مادر تا چه حد در سوق دادن فرزندان به استفاده از تولیدات داخلی به جای خارجی نقش دارد؟

بستگی به نوع مصرف دارد. به هر حال فضای خانواده و فضای زنانه نوعی فضای مصرف محسوب می شود، اما خوب مصرف کردن و استفاده بهینه بحث دیگری است. رویکرد ما در این که چه نوع کالایی را در چه برهه زمانی نگهداری کنیم و نظارت بر حسن استفاده از کالاها، عدم گرایش در تنوع خریدها و استفاده از جایگزین هایی که می تواند مطالبات و تقاضاها را کمتر بکند، بستگی به فرهنگ سازی و نوع نگاه زنانه ما دارد که فرزندان را چگونه آموزش بدهیم. مادران باید مهارت استفاده از تولیدات داخلی را به خصوص در نسل جدید که تشکیل دهنده خانواده های جدید هستند را بالا ببرند.

اگر مادران بتوانند این خصیصه را در فرزندان نهادینه کنند، چرخه نگاه و حمایت از اقتصاد مقاومتی را در کشورمان بهینه کرده ایم. یادمان نرود ما داستان گاندی را داریم تکرار می کنیم که وقتی می خواست از دکمه انگلیسی استفاده نکند سعی کرد جایگزینی برای آن از محصولات داخلی خودشان پیدا کند. این نوع آموزش فرهنگ نگاه و تبلیغات توسط زنان ما هم می تواند به نحو بهینه ای در جامعه استفاده شود.

 این نگاه و فرهنگ سازی را چگونه باید نهادینه کرد؟

بخشی از طریق آموزش ها که خود شامل آموزش رسمی و غیررسمی می شود. در آموزش های غیر رسمی، اوقات فراغت، کارگاه های مهارتی، آموزش های جانبی قرار دارد و در بخش آموزش های رسمی ما کتاب های آموزشی است که باید مورد دقت بیشتری قرار بگیرد. حتی نوع کالای تبلیغاتی در تبلیغات محیطی، مبلمان های شهری در نوع چشم انداز ما برای آینده و چشم اندازی که می توانیم در فضای شهری ایجاد بکنیم، تاثیرگذار است.

در این آموزش ها، تبلیغات ها و ترویج این فرهنگ که  زمینه های فرهنگ سازی را ایجاد می کند، برای تنویر اذهان و برای هر دو جنسیت زنان و مردان می تواند تاثیرات بسزایی داشته باشد.

 تبلیغات خاموشی که از طریق رسانه های جمعی، آموزش و پرورش و دیگر ارگان ها داده می شود خود به نوعی هنجارشکنی محسوب می شود، مادر و همسر خانواده برای عدم جذب اعضای خانواده خویش باید چه ترفندی اجرا کند؟

استقبال و روی گردانی از متضررات به دست خانواده هاست و در خانواده به دست مادران. این که ما تبلیغات داخل و برای مثال صدا و سیما را نقد کنیم، تنها بخشی از این قضایا محسوب می شود. فضاهای اینترنتی و ماهواره ها نیز موجود است. تنها بخشی از تبلیغات مربوط به سیما است، بخشی سینما، بخشی رسانه های نوشتاری و بخشی عکس و موارد دیگر.

اگر ما این استقبال و عدم استقبال را در محیط خانواده ها و فرهنگ سازی مانند اوایل انقلاب و یا صدر اسلام جلوه بدهیم، مشکل حل می شود. با این که تجملات بود اما مردم به ساده زیستی روی آورده بودند. بنابراین نوع فرهنگ مردم شهر، نگاه حاکمان و متولیان امور فرهنگی ما سبب می شود که این ها جایگاه خودشان را داشته باشند و یا خود را کمتر ببینند. ما زمانی عرضه را بیشتر می کنیم که تقاضا برای آن وجود داشته باشد. اگر ما بتوانیم تقاضاها را توسط فرهنگ سازی ها کنترل کنیم مطمئنا عرضه ما به اندازه، به جا و به موقع است ولو اگر تبلیغات هم وجود داشته باشد. ما باید روی تقاضاها برنامه ریزی بیشتری را داشته باشیم.

 مسئولیت این فرهنگ سازی بیشتر بر عهده خانواده است یا جامعه؟

یک بخش مهمی خانواده که از نقش جامعه پررنگ تر است. جامعه ما ترکیب یافته از افراد درون خانواده ها است. حتی با وجود تاثیر جامعه اما خانواده ها ولو اقل، تابع اکثریت جامعه نمی شوند و این از نفوذ تربیتی خانواده است. در خصوص فرهنگ سازی ها حمایت آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه ها، ائمه جمعه و جماعت، متولیان امور فرهنگی و مسئولان طلب می شود.

خانواده به دلیل کنترل نظارت و نگهداری سمت و سو دادن به اعضا و سفره به عام (فرهنگی، مصرفی و تغذیه) که در خانواده پهن می شود، در کنترل و آستانه رضایت مندی از چرخه اقتصاد نقش بسیار بسزایی دارد و مادران ما در فضای خانواده این مسئله را خوب می توانند کنترل کنند.

 راهکار شما در این رابطه چیست؟

راهکار ما در زمینه آموزش، پژوهش های بروز، کارهای فرهنگی، تبلیغات ترویجی و اهمیت دادن به این نقش باید باشد. ببینید نشود سالی یک بار ما در ایام میلاد به دنبال نقش مادران باشیم. ما باید همواره مادران را حمایت بکنیم و برنامه های مثبت حکایتی برایشان داشته باشیم. ما باید مادران را آموزش بدهیم.

مادران حال حاضر تنها مادران ۵۰ ساله و یا ۶۰ ساله گذشته نیستند، مادر جوان ما باید آموزش ببیند و در کارگاه های استفاده بهینه از محصولات و تولیدات شرکت کنند. ما فقط داریم درباره اقتصاد مقاومتی شعار می دهیم و آموزش نمی دهیم. اصلا اقتصاد مقاومتی برای ما تعریف نمی شود. ماباید بتوانیم جواب معادله ها و معامله های خود را بدهیم. ما در سطح شهر پایگاه ها و رسانه های خوب برای نحوه آموزش و تبلیغات صحیح دربای رسیدن به این اهداف عالیه و به دست آوردن راندمان خوب جهت اقتصاد مقاومتی را نداریم و روی آن سرمایه گذاری نکرده ایم. برای نمونه در حال حاضر همه در حال استفاده از دارو آن هم بی رویه هستند در اقتصاد مقاومتی ما با پیشگیری باید کاری کنیم که مریض نشویم و سلامت خانواده را حفظ کنیم. درمان های ابتدایی باید به مادران آموزش داده شود تا این همه محتاج داروها و آنتی بیوتیک ها نباشیم. آموزش مدیریت بحران و کمک های اولیه جز موارد ابتدایی آموزش ها محسوب می شود اما باز هم مادران ما آموزش آن را ندیده اند. آموزش در سیستم آموزشی ما در خانوار در حد حداقل است. به واقع این مقوله سر دراز دارد و در این اندازه کوتاه صحبت ما نمی گنجد.

باتشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید.

تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱۳۹۴

دستهای مهربان نجف درآبای آبادان و خرمشهر

940110

قرارگاه جهادی نجف با هدف ارائه خدمات عمرانی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به مردم محروم در شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر و حومه آن‌ها مشغول خدمات رسانی است.

آرمین معصومی دبیر قرارگاه جهادی نجف در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: بیش از ۱۰۰۰ نیروی داوطلب جهادی در مرحله اول برای فعالیت در شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر مستقر شده‌اند.

وی افزود: اعضای قرارگاه جهادی نجف در شهرستان آبادان در ۸ نقطه به افراد کم بضاعت و محروم در کارهای عمرانی کمک می‌کنند.

معصومی با اشاره به شیوه شناسایی افراد کم بضاعت از طریق تحقیق و پرس و جو از ساکنین محلی گفت: در مرحله دوم فعالیت‌های جهادی قرارگاه نجف حدود ۸۰۰ نفر از تاریخ ۵ فروردین برای ادامه فعالیت‌های جهادی به منطقه اعزام شده‌اند.

 

 

فعالیت‌های عمرانی قرارگاه

فعالیت‌های جهادی گروه نجف در بخش‌های گوناگون است که شامل کمک به ساخت و تکمیل مسکن برای افراد کم بضاعت نیز هست.

یکی از ساکنان منطقه ذوالفقاری آبادان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم گفت: زمانی که بارندگی می‌شود تمام آب کوچه در جلوی خانه ما جمع می‌شود و به دلیل ارتفاع کم منزل ما این آب‌ها وارد منزل می‌شود و زندگی ما همواره در مواقع بارانی مختل می‌شود.

وی با بیان اینکه قبلا معلم حق التدریسی بوده و هم اکنون مشغول کار آزاد است، افزود: بضاعت مالی من اندک است و توان حل این مشکل را ندارم و سال‌ها است که به محض بارندگی آب تمام خانه و زندگی ما را فرا می‌گیرد.

امید امیدی از فعالان قرارگاه جهادی نجف درباره حل مشکل این شهروند آبادانی بیان کرد: برای کمک به این خانواده مصالح لازم را برای افزایش ارتفاع خانه خریداری کردیم و کار آن را آغاز کردیم.

وی افزود: با تلاش دوستان در روز‌های آینده مشکل جمع شدن آب هنگام بارندگی در این خانه رفع خواهد شد.

اردلان نجاح دیگر فعال جهادی قرارگاه نجف اظهار کرد: یک خانواده یتیم دیگر نیز در منطقه کم برخوردار ذولفقاری آبادان شناسایی شد که توان ساخت مسکن برای خود را نداشتند و با کمترین امکانات در یک خرابه زندگی می‌کردند.

وی عنوان کرد: کار ترمیم و ساخت مسکن برای این خانواده نیز توسط جهادگران قرارگاه نجف در حال انجام است و با تلاش مضاعفی که جهادگران از خود نشان داده‌اند ان شالله به زودی این خانواده یتیم صاحب مسکن خواهد شد.

نجاح افزود: کار ترمیم مسکن برای ۶ خانواده کم بضاعت شناسایی شده در این منطقه نیز در حال انجام است.

گزارش از عباس عامریان

 

تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱۳۹۴

پنج داستان درباره مهربانترین مادر «حضرت مادر»

fatemre s

در این ویژه‌نامه همچنین تاریخچه‌ای اجمالی از زندگی حضرت ارائه شده که رویدادهای مهم زندگی کوتاه دختر پیامبر را از میلاد تا شهادت، مرور می‌کند. در بخش پرونده ویژه نیز سیره حضرت و ابعاد مختلف سبک زندگی ایشان بررسی شده است.

از دیگر بخش‌های این محصول فرهنگی می‌توان به مرور بیانات رهبر انقلاب درباره شخصیت و جایگاه والای ام‌الائمه و نیز زیارت‌نامه حضرت اشاره کرد. زیارت‌نامه حضرت فاطمه (س) در این ویژه‌نامه با ترجمه فارسی و نوای گرم محمدرضا طاهری ارائه شده که صوت آن قابل بارگذاری است.

علاقه مندان جهت استفاده از این ویژه نامه می توانند از طریق این آدرس اقدام نمایند.

تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱۳۹۴

سال مادران مهربان

نوروز94

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام به مهربانوان ومهربانان عزیز بسیار خوشحالم که خداوند مهربان نفس های دیگری  به ما بخشید تا بتوانیم به لطف و مهربانی او در بهار ۹۴ نیز تنفس کنیم مهربانی را و بخش کنیم گذشت را و صرف کنیم عاشقی را تا به نحوی بتوانیم خود و دیگرانی را که با ما همراه هستند در مسیری که او دوست دارد باشیم یاری نمائیم . شهر و سرسرای وجودمان درآغازین روزهای بهار ۹۴ آذین گرفته به  مهربان ترین مادر و دلسوز ترین همسرو یگانه بانوی عالم هستی حضرت فاطمه زهرا (س) این اعتقاد را دارم که تاریخ تولد و وفات بزرگان علم ، دانش و معرفت  بهانه هایی هستند که حضور معنوی  آنها خصوصاً معصومین علیهم السلام بر زندگی ما سایه گستراند تا به برکت یاد ، خاطر ، دلبستگی و وابستگی هایی که از کودکی تا کنون کم یا زیاد در دل و جان ما ریشه گرفته ، دوباره  جان تازه ای یافته وآبیاری شود مزرعه عشق خدایی ما تا شاهد  میوه حضور معنوی آنها باشیم  در بهار، تابستان، پاییز وزمستان وجودمان و در سال جدید نوش جانمان کنیم از میوه های مهربانانه آنها در هدایت و رستگاری خود و فرزندانمان.

اگر امسال ایام نوروز همزمان شده با شهادت جانسوز مادرمان یعنی اینکه حضور الهی دختر پیامبر مهربانی را بر سر سفره هفت سین خود بیشتر احساس کنیم و بدانیم هر جا که یاد و خاطر خانم فاطمه زهرا ( س) بزرگ  داشته شود حضرت مهدی (عج) نیز حضور خواهد داشت و سفره های هفت سین امسال چه آسمانی خواهد بود .

به همین مناسبت سایت وانتشارات عزیزستان، شعار رسانه ای خود در سال ۱۳۹۴ را به دلیل تقارن با  شهادت حضرت زهرا (س) سال مادران مهربان اعلام می نماید به این امید که همه در سال جدید  مورد لطف وعنایت مهربانترین مادرعالم هستی قرار گرفته  تا با پیروی از سنت و سیره این مادر ستوده شده الهی بتوانیم آنگونه این سال را به پایان برسانیم که او خوشنود باشد و ما رستگار.

اکنون بر خود لازم می دانم ضمن تشکر از تمامی مهربانوان و مهربانانی که در سال ۹۳ به هر شکل با سایت و انتشارات عزیزستان همکاری داشته تشکر و قدر دانی نمایم  و با عرض تبریک عید و حلول سال ۱۳۹۴ آرزوی بهترین ها را برای شما که مروج مهربانی ها هستید داشته باشم.

مهربان باشید عزیزاقا

جلال عطارزاده مدیر مسئول انتشارات عزیزستان

تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

دعای مهربانانه برای مهربانان

www.aftab98.ir

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام به مهربانوان و مهربانان عزیزانتشارات عزیزستان طی دعوتی  از تمام مهربانان درخواست کرد تا  دعای برای  پایان  ارسال کنند تا همه از ان بهره مند شویم وبا دعا ی خیر برای خود و دیگران به استقبال سال جدید برویم  اکنون بخشی از دعا های آخر سال تقدیم شما عزیزان می شود با درج آمین دربخش  نظرات به تحقق این دعا ها برای یکدیگر سهیم باشیم . مهربانانی که دعا ارسال نکردندنیز می توانند در بخش نظرات  دعای خود را درج نمایند .

 

 

مریم عزیزپور:
خدایا سالی دیگر در پیش روست میدانم که میدانی در دلم چه غوغایی است . در لحظات ناب دگرگونی جهان ، دست به دامان فاطمه (س)دارم و سر به سجده می گذارم ومی خوانمت تا تو اجابتم کنی … اجابتی از جنس نور … خدایا در این سال من و عزیزانم را به حال خود رها نکن .

مونا زندی :
باز نورزی دیگر وباز فاطمه  ای(ص)  دیگر و باز سالی جدید و بهاری دیگر در راه و باز امامی منتظر تر از روزی دیگر و امسال نوروزی فاطمی داریم در نوروز فاطمی ایامتان خدایی و متعالی

احترام سادات شجاعی :
الهی نصیرمان باش، تا بصیر گردیم / بصیرمان کن، تا از مسیر بر نگردیم،و آزادمان کن تا اسیر نگردیم

سمیرا خدایی :
نزدیک شدن به خدای مهربونمون.حاجت همه مشکل دارا

فائزه ضمیری :
امیدوارم آدما گنج زندگی خودشون رو با چرک کف دست معامله نکنن

بهاره فرح بخش :
دعا میکنم ,آدمها باور همدیگررو خراب نکنن, رنگین کمانی از محبت به دست آدما تو شهرها جاری بشه ,موفقیت برای همه بچه های ایران زمین و دیگه هیچ بچه ای با مریضی به این دنیا پا نذاره

آیلار نیک شاد :
تا به حال افتادن کسی یا چیزی را نخواستم‌‌‌.‌.. اما در این چند روز افتادن بهترین اتفاق زندگی را برای همه میخواهم‌‌‌‌… بهترین سال با بهترین اتفاقا‌‌…

بهناز:
پیشاپیش نوروز تون مبارک بهارتون پر از اتفاقای قشنگ لباتون همیشه خندون دلاتون بی غم.شادیاتون روز افزون.

یکی از مهربانان:
 خدای عزیزم ازت میخوام همه رو خوشحال کنی و این احساس رو،که زندگی ارزشمندی دارند ، به همه هدیه بدی

مریم نعمت الهی:
چهار فصل ۹۴تان بهار باشد.

معصومه فرخی:
پرورگارا،روزهای نو،انسانی نو طلب میکند تا بیاندیشد،بماند،بداند … ازتومیخواهم رختی نو برتنم پوشانی،تازندگانی کنم و برزیستنم شاکر باشم.عاجزانه،شاکرانه وپرازبندگی میخواهم یاری ام کنی نیک باشم وسربلند…

اشرف قنبریان:
آرزو دارم نوروزی که پیش رو دارید 
آغاز روزهایی باشد که آرزو دارید
نوروز مبارک

یکی از مهربانان :
خدایا کمکم کن

یکی از مهربانان :
دعامیکنم همه جوونا به آرزوهایی که شایسته شن برسن آرزوی من جوون برآورده شدن آرزوی تنها مهربانم است.

عطیه میرزایی کلانی:
الهی سایه هیچ پدر و مادری را از سر فرزندانش کم نکن… آمین

اینانلوفر:
سلام خدایا ! دست گرفته مرا رها نکن

یکی از مهربانان :
اللهم عجل لولیک الفرج بحق فاطمه الزهراء (سلام الله علیها)

بهجت گیتی:
خدایا! من نسبت به آنچه از انجام دادنش فرو مانده ام از تو کمک میطلبم…یا الله!

زهرا خوشنویس:
 خدایا کمکم کن درسال نو دوست بدارم آنچه باید دوست داشته باشم ویاریم نما دوست داشته شوم ازسوی کسانی که تو دوستشان داری.

حسین بیطرف:
خدایا ما آدم ها همچون کودکان به نوازش احتیاج داریم, به ما نوازش کردن را بیاموز تا هم خود را نوازش کنیم هم دیگران را.

محیاسادات رضویان:
سالی به زیبایی بهاری که در انتظارش هستیم داشته باشید.خداوند دوستدار زیباییست

یکی از مهربانان :
خداوندا مرا آن ده که مرا ان به

مبین زندی:
ای خدا به اون گره ای که دست حضرت رقیه بود باز نمی شد گره از کار زندگی ما باز بگردان

تورنگ چماچم:
خدایا،محبت را همچون خودت به ما بیاموز.

نرگس مقیمی:
خدایا تمام اموات رابیامرز پدربزرگ من هم بیامرز ، خدایا به تمامی خانواده ها سلامتی و عمر طولانی عطافرما به خانواده من هم همین طور خدایا تمام نینی های دنیا صحیح و سالم به دنیا بیان خواهرزاده من هم همین طور

حمیده شاهدنیا:
خدایا،ازتو میخواهم سبزی بهار در آیینه دلها منعکس شود.الهی آمین

فاطمه آقایی :
بارالها به تمام نداده هایت شکر که درپس هرنداده ات نعمتی نهفته است بارالها به تمام داده هایت شکرهرچند به میل ما آدمیان نباشد امابه نفع ماست

ریحانه رجائیان :
خدا چشمانم را به لبهای مردم نه به دلهای خسته ای بدوز که امدن بهار برایشان معنای پایان لرزش از سرمای شبانه است.
مدیر مجله فرهنگی اجتماعی مورب ریحانه رجاییان و سایت ما را لینک کنید
www.movarrab.com

ملیحه پرویزی :
ازخداامنیت برای مسلمانان جهان میخواهم.

یکی از مهربانان :
 من دعا میکنم که همه جوونا به آرزوهایی که شایسته شونه برسن..وبرای سلامتی همه آدما

یکی از مهربانان :
سلام دوستان توسال جدید ازتون خواهش دارم دعاکنیدخداباهام آشتی کنه

عابدین محمدی :
خداوندا تمامی انسانها را به تحولی نو همانند بهار هدایت کن.

م امیرجلالی:
 پروردگارا دراین سال نو بر من آن ده که به شوم غمهایم را پایان بخش تا غم از دلها برکنم و غبار از انسانیت بزدایم و یاریم کن که زیبا زندگی کنم که مرگ را خدا نیافرید. مگربرای زندگی.

اسکندری دانش آموز:
ایشالا امسال آقای عطارزاده نمایشگاه نقاشیای بچه های پیام ولایت دوره ی ما رو برگزار کنند اسکندری

فرزانه کریمی:
بار الها بر محمد (ص) وآلش  درود فرست و دلهای مارا به یاد خودت از هر یاد  و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر ، و  به طاعت خودت از هر طاعت دیگرمشغول دار و امسال را برایمان  توام با مهربانی سلامت و وفور نعمت قرار ده .

فاطمه مخلص:
دعا میکنم خوشبختی رو تو تمام سختیا و مسائل پیدا کنید.خوشبختی یعنی وجود خدا سال نوتون پیشاپیش مبارک

یکی از مهربانان :
زندگی گرمی دلهای بهم پیوسته است/ تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است (دلتنگتم خداجون)

پور بافرانی:
آرزویم برایت این است؛ در میان مردمی که می دوند برای “زنده بودن” آرام قدم برداری برای “زندگی کردن” *پایان امسالت سبز باد*

زینب طبیشی :
خدایا….خدایا….خدایا…. وصال را شامل حال همه گردان هر کس به گونه ای وصال می طلبد ملتی وصال امامی…عاشقی وصال معشوقه ای… مادری وصال گریه ی کودک نورسیده ای اینگار تنها وصال است که گره میگشاید

یکی از مهربانان :
خدایا به ما میل امید به زندگی کردن عطا کن تا از نعمتهایت لذت ببریم.

هانیه ابراهیم :
من امسال براى همه دلها سالی پر از آرامش   و بدون دلهره  طلب می کنم، آنقدر آرام که وجود خدا را چنان احساس کنند که در سخت ترین مسائل زندگى به چیزى جز وجود او و حکمت او فکر نکنند، و جز از خود او راه را طلب نکنند. اگر وجود او به معناى واقعى لمس شود نگرانى معنایى ندارد….!

فاطمه فلاحتی :
خدایا عاقبت بخیرمون کن!

ایران میکائیلی :
خدایا قسم به تمام شکوفه هاى این بهار آرزو مى کنم خنده هاى امسال از ته دل، گریه هایی از سر شوق، آرامشى به قشنگى رنگین کمان به آنها که دوستشان دارم هدیه دهی. سال نو مبارک

 

 

 

تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ۱۳۹۳

هنرمندان مهربان سرزمین من

fateme otamedariya

فاطمه معتمدآریا هم جایزه‌اش را به حراج گذاشت

او در‌این‌باره گفت: با جریان محترمی که هفته گذشته توسط خانم بنی اعتماد آغاز شد و آقای کیانیان هم آن را پی گرفت، من هم همراه خواهم شد و عزیز‌ترین جایزه‌ای که تا امروز گرفته‌ام را به زنان و مردان سرزمینم که از محلی برای سکونت محرومند و تنها سقف و سرپناه‌شان آسمان است، پیشکش می‌کنم و جایزه جشنواره فیلم دفاع مقدس برای بازی در فیلم “گیلانه” که برایم تا امروز ارزشمند‌ترین جایزه‌ای است که گرفته‌ام تقدیم می‌کنم. باز تأکید می‌کنم که اینجایزه برای من باارزش‌ترین جایزه‌ای است که گرفته‌ام، و آن را صمیمانه به این جریان اجتماعی می‌دهم.

معتمدآریا این حرکت را امری صلح‌طلبانه و بشردوستانه نامید و گفت: جایزه‌ام را به این جریان پیشکش می‌کنم، چون فکر می‌کنم این حرکت اجتماعی، مثل هر حرکت اجتماعی دیگری که در جای جای جهان رواج دارد، منشأ بشردوستانه دارد و سبب می‌شود آدم‌های مختلف، با عقاید متفاوت و امکانات اجتماعی و مالی مختلف، برای یک هدف والای اجتماعی همسو شوند و یک اتفاق اجتماعی را رقم بزنند. در همه جای دنیا، در کشاکش خشونت‌ها، جنگ‌ها و منفعت طلبی‌ها، هستند دل‌های مهربانی که بی‌توقع، برای کمک به ارتقا بشریت، کمپین هایی تشکیل می‌دهند و برای راحت‌تر زیستن انسان تلاش می‌کنند، به طور مثال به کودکان سرطانی کمک می‌کنند یا مثل همین حالا به فکر ساختن سرپناه برای بی‌خانمان‌ها می‌افتند و موجی از انسانیت را با خود همراه می‌کنند.
او با توجه به نزدیک شدن نوروز خاطرنشان کرد: سعدی سال‌ها پیش سروده است: “بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند”‌ای کاش در آستانه سال نو، به واسطه “سین هشتم” تصمیم بگیریم این جمله را سرلوحه برنامه‌های روزمره‌مان کنیم، تا زندگی رنگ و بویی دیگر بگیرد.
معتمدآریا در پایان به دوجانبه بودن وظیفه مردم و مسئولین در بهبود اضاع جامعه و چنین حرکت‌هایی اشاره کرد و گفت: ساختن سرپناه برای بی‌خانمان‌ها، اتفاقی نیست که صرفا توسط مردم یا مسئولین رقم بخورد، بلکه باید با همبستگی دوجانبه مردم و مسئولین و عزمشان برای رقم خوردن یک اتفاق اجتماعی شکل بگیرد. “سین هشتم سرپناه” در واقع تجلی یک اتفاق جمعی است که طی آن مسئولین از پتانسیل‌های مردمی و اراده‌شان برای بهبود اوضاع کمک می‌گیرند که می‌تواند منجر به استمرار این همبستگی شود. چنین حرکتی باعث می‌شود شرایط و استانداردهای زندگی در جامعه ارتقا پیدا کند. وقتی همه مردم کشور از ابتدایی‌ترین امکانشان برای یک زندگی یعنی داشتن یک سرپناه بهره‌مند باشند، مسلما شرایط اجتماعی روند رو به رشدی خواهد داشت.”
“سین هشتم سرپناه” عنوان کمپینی است که توسط هنرمندان شکل گرفته و بناست هنرمندان در روزهای بهار ۹۴ جوایز خود را به حراج بگذارند تا بتوانند سرپناهی برای بی‌خانمان‌ها بسازند.
تاریخ انتشار : ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

سفیری دیگر برای مهربانی

hamidi

خیریه‌ای به نام «روشنای امید»، همزمان با فرا رسیدن سال نو و نوروز با حضور جمعی از اعضای هیئت‌ امناء و مدیران خود با برگزاری مراسم ویژه‌ای، رسماً آغاز به کار کرد.
احکام دو هنرمند بازیگر که سفیر این خیریه شده‌اند، توسط خانم جهانگیری همسر معاون اول رئیس جمهور و خانم فریدون همسر دستیار ویژه رئیس جمهور اعطاء شد.
الهام حمیدی پس از دریافت عنوان “سفیر مهربانی” گفت: خیلی خوشحالم که این عنوان پر معنی از سوی مدیران این خیریه نصیب من شده و امیدوارم بتوانم نماینده شایسته‌ای برای این عنوان و خیریه باشم.
پوریا پورسرخ نیز ضمن ابراز خرسندی از دریافت عنوان “سفیر مبارزه با استعمال دخانیات”، اظهار داشت: خوشحالم که این عنوان سخت برایم در نظر گرفته شده است و امیدوارم بتوانیم با کمک همه نهادها و ارگان‌های فرهنگی و نظارتی مربوطه شاهد ریشه‌کنی و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی باشیم.
به نقل از خبر گزاری اریا
تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۹۳

نمایشگاهی از مهربانی بهار برای کودکان زمستانی

93-12-20

شادی نوروز متعلق به همه کودکان است، حتی اگر این کودک، فالفروش هر روزه خیابانها باشد یا در اتاق کوچک نم زده ای در جنوب شهر یا حاشیه آن زانوی غم بغل گرفته باشد. این عید باستانی و زیبای ایرانی، می تواند برای همه کودکان شیرین باشد اگر ما با خانه تکانی قلبمان، جایی را برای آن کودک به رنج افتاده که فرزند ایران ماست باز کنیم.
برآنیم تا با برگزاری بازارچه نوروزی، سهم بیشتری از شادی را نصیب کودکان ایران کنیم. باشد که همه آنها روز نو را با جامه نو و شادی بهاری آغاز کنند.

زمان :۲۰ الی ۲۲ اسفند ماه  ۹۳ ساعت۱۰ الی ۲۲
مکان : جماران ، خیابان شهید حسن پور روبروی مدرسه کاشف الغطا، سرای محله جماران .
تماس :۰۹۱۲۲۴۰۷۵۹۲۱- ۰۲۱۲۳۰۵۱۱۱۰

 

 

 

تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

دانه‌پاشی برای پرندگان در ارتفاعات ایلام

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام از انجام عملیات دانه‌پاشی برای پرندگان مناطق مرتفع و برف‌گیر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری موج، مازیار سلیمان نژاد با اشاره به انجام عملیات دانه‌پاشی برای پرندگان مناطق مرتفع و برف‌گیر استان اظهار کرد: به دنبال بارش برف و برودت هوا در سطح استان، بیش از ۲۰ هزار کیلوگرم گندم برای استفاده پرندگان این مناطق دانه‌پاشی شد.
وی اضافه کرد: بارش برف در روزهای اخیر سبب پناه‌ آوردن پرندگان به حوالی روستاها و مناطق مسکونی شده و وظیفه انسانی و اخلاقی است که از این مخلوقات زیبا حفاظت کرده و با مهربانی با آن‌ها رفتار کنیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام اظهار کرد: این اداره کل هر ساله برای تغذیه وحوش نسبت به ذخیره علوفه، توزیع علوفه و دانه پاشی اقدام می کند.
این مسوول عنوان کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه آسیب دیدگی حیات وحش مراتب را به شماره تلفن ۳۳۳۳۲۲۸۶ اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام اعلام نمایند.

تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱۳۹۳

استکبار دروغ می‌گوید، اسلام دین مهربانی است

گروه جامعه / محمد رضایی – مقابله با تهاجم فرهنگی غرب و نمایاندن چهره مهربان و واقعی از دین اسلام و ارتباط گیری با جوانان تشنه حقیقت، مهمترین دلیل نگارش نامه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به جوانان اروپا و آمریکای شمالی بود.

دکتر امین کوشکی استاد دانشگاه و مسایل سیاسی با بیان این مطلب در همایش«نامه‌ای برای تو» در سالن همایشهای روزنامه قدس گفت: گرچه پاسخگویی به یاوه‌های پوچ و بی‌اساس استکبار و مقابله با اسلام هراسی در این نامه نهفته است، اما حضرت آیت ا… خامنه‌ای جوانان غربی را به شناخت اسلام از منابع اصلی دعوت کرده‌اند.

روشن شدن حقایق درباره اسلام
مقام معظم رهبری در پی حوادث فرانسه و اهانتهایی که به پیامبر اکرم (ص) شد، نامه‌ای سرگشاده – که به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی در حال انتشار است – خطاب به جوانان این مناطق به رشته تحریر درآوردند که سبب شد حقایق زیادی برای آنان درباره نوع نگاه به اسلام روشن شود. موضوع این نامه و تجزیه و تحلیل آن از منظر رسانه‌های جمعی سبب شد جمعی از فعالان «بسیج رسانه» در سالن اجتماعات روزنامه قدس با میزبانی بسیج رسانه و موسسه فرهنگی قدس گرد هم آیند و هم اندیشی فرهنگی، سیاسی صمیمانه‌ای برگزار کنند.
دکتر کوشکی در این نشست بیان کرد: غرب به گونه‌ای رفتار کرده بود که جوانان و علاقه‌مندان به اسلام نمی‌توانستند واقعیتها را درباره این دین مهربانی دریابند و اسلام هراسی که جریان بزرگ و گسترده‌ای بود، جای مهربانی و واقعیات برادرانه اسلام را گرفته بود.

تلاش غرب برای فراری دادن جوانان از اسلام
وی درباره مفاهیم اصلی فراری دادن جوانان از دین اسلام یادآور شد: اسلام‌هراسی عبارت از نوعی تصور ذهنی نسبت به اسلام است، به‌گونه‌ای که مخاطب در مقابل طرح، استقرار و یا توسعه نظام اسلامی واکنش منفی (اعم از نظری یا عملی) از خود بروز دهد و غرب بخوبی این پدیده را از زمان انفجار برجهای دوقلو در سال ۲۰۰۱ ضد اسلام کلید زده است.
وی با اشاره به نظریه‌های ضد اسلام و تلاش برای اختلاف افکنی بین مسلمانان در غرب تاکید کرد: به عقیده روزنامه نگار آمریکایی شوارتز، غرب چهره‌ای خطرناک و افراطی را از اسلام و کل تاریخ آن ارایه می‌دهد و چهره اسلام و مسلمانان را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که گویی برای تمام جهان مشکل سازند.
این کار‌شناس جنگ نرم و مسایل سیاسی یادآور شد: استکبار برای بد جلوه دادن اسلام به تاکتیک جایگزینی و محدود سازی اسلام روی آورد بدان معنا در این سیاست، عملکرد و یا روشهای به کار گرفته‌شده توسط برخی بازیگران مسلمان به جای اصول و مبانی اسلامی به جامعه مخاطب عرضه و از این طریق حساسیت منفی نسبت به اسلام تشدید می‌شود.

داعش نماینده اسلام نیست
کوشکی همچنین گفت: خوشبختانه در فضای مجازی تلاشهایی برای بیان واقعیتها آغاز شده تا به کاربران ثابت شود تروریسم برابر با اسلام نیست و مثلاً مردم بفهمند گروه ضد بشری چون داعش نماینده اسلام نیست.
این کار‌شناس جنگ نرم همچنین درباره عناصر اسلام هراسی در رسانه‌های غربی و آمریکایی تاکید کرد: آنها می‌گویند اسلام یک بلوک یکپارچه و مقاوم در مقابل توسعه و پیشرفت است و اسلام، جهاد، جنگ و خونریزی را مقدس می‌داند، اسلام در مقابل غرب، بی‌تمدن، غیر عقلانی، ابتدایی و جنسیت گراست، قوانین اسلام با حقوق بشر تناقض دارد، و سرانجام اسلام، خشن، گستاخ، و حامی تروریسم است و این موارد همه نشان دهنده دشمنی آنان با پیشرفت جهان اسلام است.
این کار‌شناس مسایل سیاسی با اشاره به لزوم تلاش دولت برای انتشار این نامه و پوشش رسانه‌ای آن تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف اولیه و اصلی‌اش دفاع از دین و دیانت و ساحت معنویت است که طبیعتا باید از همه امکانات خود برای انتشار این پیام و برای پشتیبانی از آن استفاده کند تا پیام به گوش مخاطب برسد و نباید به هیچ وجه از این کار دریغ ورزید، زیرا دلیل اصلی تشکیل دولت در نظام اسلامی اقامه دین و دفاع از دیانت است.

لزوم توسعه اطلاعات آزاد و حقیقی
وی با بیان بخشی از نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان تشنه اسلام راستین در غرب و آمریکا گفت: رهبر انقلاب اسلامی خواسته‌اند جوانان غربی، با استفاده از امکان دسترسی به اطلاعات، در صدد کشف واقعیت برآیند و پدرانه به آنان گفته‌اند: «امروز که ابزارهای ارتباطی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی محصور کنند.» این تحلیلگر مسایل سیاسی و استاد دانشگاه افزود: ایشان در این نامه با تاکید بر یکسویه بودن اطلاعات پیرامون اسلام در غرب فرموده‌اند: «از شما می‌خواهم اجازه ندهید (برخی دولتها) با چهره‌پردازی‌های موهن و سخیف، بین شما و واقعیت، سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی‌طرفانه را از شما سلب کنند.»
کوشکی، در ادامه با اشاره به دلایل اصرار بر تداوم جریان اسلام هراسی در غرب گفت: روند رو به رشد اسلامگرایی در دنیای امروز بهترین دلیل است و دین اسلام در بیشتر کشورهای اروپایی دومین دین پر طرفدار است و روز به روز بر جمعیت آن افزوده می‌شود. آن هم در جامعه چندفرهنگی که همه می‌توانند کالای خود را عرضه کنند، برای همین غرب به وحشت افتاده است.
چشم طمع غرب به ذخایر نفت جهان
وی دیدگاه‌های مترقی سیاسی اسلام، استکبارستیزی و مقابله با کشورهای استعمارگر بخصوص انقلاب اسلامی ایران و منابع عظیم نفتی و تامین امنیت انرژی جهان را از دلایل نگرانی غرب در مقابله با اسلام دانست و گفت: مسلمانان بر روی با ارزش‌ترین ذخایر نفت جهان زندگی می‌کنند. قدرتهای دنیا متکبرانه باور دارند این ثروت افسانه‌ای، مانند هر چیز دیگری در جهان، ارث پدریشان است.
کوشکی در ادامه گفت: لازم است با تمام قدرت پیام اخیر رهبر انقلاب با استفاده از روشهای ابتکاری در فضای مجازی بازنشر شود و مهمترین کار ویژه‌ای که رسانه‌ها دارند، دفاع از دین اصیل اسلام است، به همین خاطر مقام معظم رهبری این پیام را به جوانان جویای حقیقت اروپا و آمریکا ارسال کرده‌اند که باید از این جریان فرهنگی بزرگ حمایت شود.

تاریخ قضاوت می‌کند
جواد علما، مسؤول سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: سخنان رهبر فرزانه انقلاب درباره خروج از بن‌بست اسلام هراسی و روشنگری جوانان غربی برای نگاه شفاف و بی‌پیرایه به دین اسلام، موضوعی است که باید از سوی رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته و درباره اهمیت این پیام، تاریخ در آینده قضاوت می‌کند.
گفتنی است در حاشیه این مراسم نماهنگ «افتخارم» تولید سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی رونمایی و به برخی فعالان بسیج رسانه جوایزی اهدا شد.

صفحه 11 از 19« بعدی...910111213...قبلی »